Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

30.05.2018

Παραλαβή περγαμηνών διπλωματούχων μεταπτυχιακού/διδακτορικού (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Θεολογίας, με ημερομηνία Αίτησης (xορήγησης περγαμηνής) μέχρι και την 22η Νοεμβρίου 2017 και προγενέστερα.

Παραλαβή από τη Γραμματεία του Τμήματος κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή 11:00-13:00.

Σας ενημερώνουμε ότι οι περγαμηνές, με ημερομηνία Αίτησης Χορήγησης Περγαμηνής διπλώματος (Π.Μ.Σ.) -(βλ. απόδειξη πληρωμής παραβόλου)- μέχρι και την 22η Νοεμβρίου 2017 και προγενέστερα, είναι ήδη διαθέσιμες στη Γραμματεία του Τμήματος προς παραλαβή.

Προκειμένου ο ενδιαφερόμενος ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του, να παραλάβει την περγαμηνή, οφείλει να προσκομίσει το σχετικό απόκομμα της απόδειξης πληρωμής(παραβόλου), που του ανταποδόθηκε κατά την διαδικασία της αίτησης του χορήγησης περγαμηνής.

Η παραλαβή των περγαμηνών γίνεται τις γνωστές ώρες εξυπηρετήσεως κοινού στα Γραφεία της Γραμματείας  του Τμήματος θεολογίας στην Πανεπιστημιόπολη, κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή με ώρες λειτουργίας 11:00-13:00.

Από την Γραμματεία
του Τμήματος Θεολογίας Ε.Κ.Π.Α.