Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

04.03.2020

Παραλαβή περγαμηνών διπλωματούχων (Π.Μ.Σ.) - μεταπτυχιακού/διδακτορικού - του Τμήματος Θεολογίας, με ημερομηνία Αίτησης (xορήγησης περγαμηνής) μέχρι και 31 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019 και προγενέστερα

Παραλαβή από τη Γραμματεία του Τμήματος κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή 11:00-13:00

Σας ενημερώνουμε ότι οι περγαμηνές (Π.Μ.Σ.) - Μεταπτυχιακού/Διδακτορικού, με ημερομηνία Αίτησης Χορήγησης Περγαμηνής διπλώματος Π.Μ.Σ. -(βλ. απόδειξη πληρωμής καταβολής τέλους) - μέχρι και την 31η ΙΟΥΛΙΟΥ 2019 και προγενέστερα, είναι ήδη διαθέσιμες στη Γραμματεία του Τμήματος προς παραλαβή.

Προκειμένου ο ενδιαφερόμενος ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του, να παραλάβει την περγαμηνή, αρκεί να προσκομίσει το σχετικό απόκομμα της απόδειξης πληρωμής(παραβόλου), που του ανταποδόθηκε κατά την διαδικασία της αίτησής του, για χορήγηση περγαμηνής.

Η παραλαβή των περγαμηνών γίνεται τις γνωστές ώρες εξυπηρετήσεως κοινού στα Γραφεία της Γραμματείας  του Τμήματος θεολογίας στην Πανεπιστημιόπολη, κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή με ώρες λειτουργίας 11:00-13:00.

Από την Γραμματεία
του Τμήματος Θεολογίας Ε.Κ.Π.Α.