Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

13.03.2018

Παραλαβή περγαμηνών πτυχιούχων (Π.Π.Σ.) του Τμήματος Θεολογίας, με ημερομηνία Αίτησης (Χορήγησης) μέχρι και την 29η Νοεμβρίου 2017 και προγενέστερα

Παραλαβή από τη Γραμματεία του Τμήματος κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή 11:00-13:00.

Σας ενημερώνουμε ότι οι περγαμηνές, με ημερομηνία Αίτησης Χορήγησης Περγαμηνής Πτυχίου (Π.Π.Σ.) -(βλ. απόδειξη πληρωμής παραβόλου)- μέχρι και την 29η Νοεμβρίου 2017 και προγενέστερα, είναι ήδη διαθέσιμες στη Γραμματεία του Τμήματος προς παραλαβή.

Προκειμένου ο ενδιαφερόμενος ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του,να παραλάβει την παραγγελθείσα περγαμηνή, οφείλει να προσκομίσει το σχετικό απόκομμα της απόδειξης πληρωμής(παραβόλου), που του ανταποδόθηκε κατά την διαδικασία αίτησης χορήγησης περγαμηνής.

Η παραλαβή των περγαμηνών γίνεται τις γνωστές ώρες εξυπηρετήσεως κοινού στα Γραφεία της Γραμματείας  του Τμήματος θεολογίας στην Πανεπιστημιόπολη, κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή με ώρες λειτουργίας 11:00-13:00.

Από την Γραμματεία
του Τμήματος Θεολογίας Ε.Κ.Π.Α.