Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

04.03.2020

Παραλαβή περγαμηνών πτυχιούχων του Τμήματος Θεολογίας (Π.Π.Σ.) με ημερομηνία Αίτησης (xορήγησης περγαμηνής) μέχρι και την 31η OKTΩΒΡΙΟΥ 2019 και προγενέστερα

Ανακοίνωση

Παραλαβή περγαμηνών Πτυχιούχων του Τμήματος Θεολογίας (Π.Π.Σ.), με ημερομηνία Αίτησης (xορήγησης περγαμηνής) μέχρι και την 31η OKTΩΒΡΙΟΥ 2019 και προγενέστερα.  (ΠΠΣ - αφορά το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών).

Σας ενημερώνουμε ότι, οι περγαμηνές με ημερομηνία Αίτησης Χορήγησης Περγαμηνής Πτυχίου (βλ. ημερομηνία απόδειξης καταβολής τέλους), μέχρι και την 31η OKTΩΒΡΙΟΥ 2019 και προγενέστερα, είναι ήδη διαθέσιμες στη Γραμματεία του Τμήματος προς παραλαβή.

Προκειμένου ο ενδιαφερόμενος ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του, να παραλάβει την περγαμηνή, αρκεί να προσκομίσει το σχετικό απόκομμα της απόδειξης πληρωμής(παραβόλου), που του ανταποδόθηκε κατά τη διαδικασία της αίτησής του, για χορήγηση περγαμηνής.

Η παραλαβή των περγαμηνών γίνεται τις γνωστές ώρες εξυπηρετήσεως κοινού στα Γραφεία της Γραμματείας  του Τμήματος θεολογίας στην Πανεπιστημιόπολη, κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή με ώρες λειτουργίας 11:00-13:00.

Από τη Γραμματεία
του Τμήματος