Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

06.09.2018

Προφορική υποστήριξη της Διπλωματικής εργασίας του κ. Michael Youssef Rezk Abdelsayed

με θέμα: «Ο Πατριάρχης Κύριλλος Γ’ Ibn Laqlaq (1235-1243) και η εξέλιξη της Κοπτικής Εκκλησίας κατά το Α’ μισό του 13ου αι.»

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ H

Καλείσθε να προσέλθετε την Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 10.30 π.μ. στο Σιναϊτικό Κέντρο της Θεολογικής Σχολής ΕΚΠΑ, στην προφορική υποστήριξη της Διπλωματικής εργασίας του κ. Michael Youssef Rezk Abdelsayed, με θέμα: «Ο Πατριάρχης Κύριλλος Γ’ Ibn Laqlaq (1235-1243) και η εξέλιξη της Κοπτικής Εκκλησίας κατά το Α’ μισό του 13ου αι.», για τη λήψη του Διπλώματος Ειδικεύσεως.

Η Διευθύντρια του Τομέα

Ιωάννα Στουφή -Πουλημένου,
Αναπλ. Καθηγήτρια