Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

03.10.2017

Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Θεολογίας ΕΚΠΑ

ακαδημαϊκού έτους 2017-18

- Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Θεολογίας ΕΚΠΑ: PDF

  • Aριθμός μαθημάτων: 36Υ+12Ε/Υ+8Π=56
  • Αριθμός Ακαδημαϊκών Πιστωτικών Μονάδων (Credits) μεταφερομένων και συμψηφιζομένων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση (ECTS): 30 ECTS/εξάμηνο και 60 ECTS/έτος
  • Σύνολο: 240 ECTS για τη λήψη του Πτυχίου του Τμήματος.

Από τη Γραμματεία του
Τμήματος Θεολογίας ΕΚΠΑ