Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

10.05.2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ για την ανάδειξη νέων Διευθυντών των Τομέων του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α. (2019-20)

Ειδική ανακοίνωση

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη νέων Διευθυντών των Τομέων του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α. (2019-20): ΑΔΑ: 7Ν3546ΨΖ2Ν-ΕΧΤ

Ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών ορίζεται η Τρίτη 18 Ιουνίου 2019 από τις 10.00 π.μ. έως τις 14.00 μ.μ. Οι εκλογές θα διεξαχθούν με κάλπη με άμεση και μυστική ψηφοφορία στην αίθουσα Συνεδριών της Θεολογικής Σχολής.

Υποβολή αιτήσεων: έως την Παρασκευή 7 Ιουνίου 2019 και ώρα 14:30 στην Κεντρική Γραμματεία του Τμήματος, η οποία είναι η αρμόδια υπηρεσία για την πρωτοκόλληση των σχετικών αιτήσεων.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Θωμάς Αντ. Ιωαννίδης
Αναπληρωτής Καθηγητής