Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

13.11.2019

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια εξοπλισμού επίπλων από το Τμήμα Θεολογίας του Ε.Κ.Π.Α.

Υποβολή οικονομικών προσφορών: μέχρι Τετάρτη 27/11/2019 σύμφωνα με τις οδηγίες της πρόσκλησης

- Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια εξοπλισμού επίπλων από το Τμήμα Θεολογίας του Ε.Κ.Π.Α.

Το υπογεγραμμένο πρωτότυπο τηρείται στη Γραμματεία του Τμήματος

Από τη Γραμματεία
του Τμήματος