Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

06.01.2020

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών από το Τμήμα Θεολογίας του Ε.Κ.Π.Α.

Υποβολή οικονομικών προσφορών: μέχρι 30/01/2020 σύμφωνα με τις οδηγίες της πρόσκλησης

- Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών από το Τμήμα Θεολογίας του Ε.Κ.Π.Α.

Το υπογεγραμμένο πρωτότυπο τηρείται στη Γραμματεία του Τμήματος

Από τη Γραμματεία
του Τμήματος