Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

11.10.2018

Χορήγηση υποτροφιών από το Εργαζάκειο Ίδρυμα

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 3-12-2018

Το Εργαζάκειο Ίδρυμα προκήρυξε φέτος δύο (2) νέες υποτροφίες, για υποψήφιους, οι οποίοι πρέπει να κατάγονται από την τέως επαρχία Πεδιάδος Ν. Ηρακλείου, την τέως επαρχία Λασιθίου Ν. Λασιθίου και την πόλη του Ηρακλείου.

Η προκήρυξη σε μορφή .pdf

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν εντός τριών μηνών από την δημοσίευση της προκηρύξεως στην ιστοσελίδα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και θα γίνονται δεκτά στα γραφεία του Ιδρύματος (Λ. Δικαιοσύνης 57), εργάσιμες μέρες, από 11:00-13:00 και μέχρι 3-12-2018.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από πλευράς του Ιδρύματος
στα τηλέφωνα : 2810-288472,6978583322, 6972332512.

Από τη Γραμματεία
του Τμήματος