Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

06.04.2020

Υπενθύμιση σχετικά με τις ηλεκτρονικές αιτήσεις πιστοποιητικών από τη Γραμματεία του Τμήματος Θεολογίας

Ανακοίνωση

Υπενθυμίζεταότι όσες/οσοι χρειάζονται πιστοποιητικα σπουδων ή πιστοποιητικα βαθμολογίας θα πρεπει να αποστέλλουν στο e-mail της Γραμματείας secr@theol.uoa.gr σχετικό αίτημα μαζί με αποδεικτικό της ακαδημαϊκής τους ιδιότητας για ταυτοπροσωπία.

Από τη Γραμματεία
του Τμήματος Θεολογίας