Αρχική σελίδα » Προπτυχιακές Σπουδές » ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ » ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Κατατακτήριες εξετάσεις

 


1.07.2015 - Ανακοίνωση του Tμήματος Θεολογίας :

Κατατακτήριες εξετάσεις Ακαδ.έτους 2015-2016

    Κατατάξεις πτυχιούχων.

•    Αιτήσεις-κατάθεση δικαιολογητικών 1-15 Νοεμβρίου 2015 .

•    Εξεταστέα Ύλη Μαθημάτων.  Διαβάστε εδώ την πλήρη ανακοίνωση  .(PDF)


ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ

Αρ. Φύλλου 3185
16 Δεκεμβρίου 2013
Άρθρο 1
Ποσοστά – Κατηγορίες κατατασσομένων

  • Το ποσοστό των κατατάξεων των πτυχιούχων Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή ισοτίμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) καθώς και των κατόχων πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων, ορίζεται σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων κάθε ακαδημαϊκού έτους σε κάθε Τμήμα Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.


 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ ΤΟΜΕΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ Ε.Κ.Π.Α.
 

1] . Tηλ.Tομέα : 210.727.5765     (του ΤΟΜΕΑ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΔΟΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗΣ)

2]. Tηλ.Tομέα : 210.727.5733    ( του  ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ )

3]. Tηλ.Tομέα : 210.727.5748    ( του  ΤΟΜΕΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ)

 

Eισαγωγή στο Πανεπιστήμιο  

Κατατάξεις πτυχιούχων

  • Εθνικό Τυπογραφείο http://www.et.gr/
    (για αναζήτηση Νόμων και Υπουργικών Αποφάσεων)
  • Διαπανεπιστημιακός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) http://www.doatap.gr
  • Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων www.minedu.gov.gr

 

Καπνικαρέα