Αρχική σελίδα » Συμβουλευτικές Υπηρεσίες - Consultation and Support

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

  Το Πανεπιστήμιο Αθηνών παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στους φοιτητές του και στο ευρύ κοινό για θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού και ψυχοκοινωνικά προβλήματα, μέσω πολλών κέντρων ή γραφείων που είναι ενταγμένα σε Τμήματα, Σχολές ή Υπηρεσίες του ιδρύματος.