Αρχική σελίδα » Τομείς και Προσωπικό - Sections, Faculty and Staff

Τομείς και Ανθρώπινο Δυναμικό - Fields of Research, Faculty and Staff

  

Μεταξύ των βασικών λειτουργικών μονάδων του Τμήματος συμπεριλαμβάνονται οι Τομείς, η Γραμματεία και η Βιβλιοθήκη. Το ανθρώπινο δυναμικό καθώς και το διδακτικό και ερευνητικό έργο του Τμήματος κατανέμεται κυρίως σε τέσ­σε­ρις Το­μείς, δη­λα­δή τον Ερ­μη­νευ­τι­κό, τον Ι­στο­ρι­κό, της Συ­στη­μα­τι­κής Θε­ο­λο­γί­ας και των Πα­τε­ρι­κών Σπου­δών, Ι­στο­ρί­ας Δο­γμά­των και Συμ­βο­λι­κής, οι ο­ποί­οι κα­λύ­πτουν τους βα­σι­κές κατευθύνσεις της Θεολογικής Επιστήμης.

       
         

Καθηγητές - Professors

Αναπληρωτές Καθηγητές / Αναπληρώτριες Καθηγήτριες - Associate Professors

Επίκουροι Καθηγητές / Καθηγήτριες - Assistant Professors

Λέκτορες - Lecturers

 • Σταμάτιος Χατζησταματίου (Stamatios Chatzistamatiou)
  - (+30) 210.727.5702, schatzistamatiou@gmail.com
 • Δέσποινα Μιχάλαγα (Despoina Michalaga)
  - (+30) 210.727.5786, dsmich@theol.uoa.gr
 • Γεώργιος Σταυρόπουλος-Γιουσπάσογλου
  - (+30) 210.727.5727, gestavr@theol.uoa.gr

Ε.ΔΙ.Π. - Special Teaching Staff

 • Δρ. Παρασκευή Ροκά (Dr. Paraskevi Roka)
  - (+30) 210.727.5733, paroka@theol.uoa.gr

E.TE.Π. - Special Technical and Laboratory Staff

 • Αθανάσιος Κάρμης (Athanasios Karmis)
  - (+30) 210.727.5708, -5704, arthas@theol.uoa.gr
 • Μαρία Αναγνωστάκη (Maria Anagnostaki)
  - (+30) 210.727.5748, managnos@theol.uoa.gr
 • Παναγιώτα Καραχρήστου (Panagiota Karachristou)
  - (+30) 210.727.5765, pkarachr@theol.uoa.gr

Πληροφορίες και υποστήριξη για το περιεχόμενο αυτής της σελίδας