Αρχική σελίδα » Υποτροφίες και Παροχές - Funding and Welfare

Παροχές και Υπηρεσίες Φοιτητικής Μέριμνας - Student Funding and Social Welfare

Please note that all EU/EEA and international students in the process of applying or already admitted to any of the Department’s degree programmes, are expected to have come up with a viable plan for financing their studies in a proper manner including living costs in the city of Athens.

To this end, all interested are welcome to consult with the Department's Erasmus+ Supervisors, the NKUA Department of European and International Relations,as well as the Hellenic State Scholarships Foundation.

  

Το Πανεπιστήμιο έχει φροντίσει για μια σειρά θεμάτων, εκτός των εκπαιδευτικών, που άπτονται του κοινωνικού ρόλου του Ιδρύματος. Εξάλλου, ένας από τους σκοπούς του είναι και η διαμόρφωση ολοκληρωμένων προσωπικότητων που θα συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών του τόπου. Έτσι, οι Φοιτητές μπορούν να επωφεληθούν από μια σειρά παροχών και διευκολύνσεων ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους ενώ ιδιαίτερη μέριμνα έχει ληφθεί για ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες όπως ΦμεΑ και φοιτητές χαμηλού εισοδήματος.

- Κοινωνικές Παροχές

- Χρηματοδότηση και Επιβράβευση

- Συμβουλευτικές Υπηρεσίες