ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΡΙΟΥ ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΑ-ΛΙΑΓΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΩΡΑΡΙΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ (ΧΕΙΜ. ΕΞΑΜΗΝΟ 2022-23)

Ανακοίνωση Αναπλ. Καθηγητή Μάριου Κουκουνάρα-Λιάγκη για το ωράριο υποδοχής φοιτητών/τριών στο Γραφείο του (χειμ. εξάμηνο 2022-23)

Ανακοίνωση Αναπλ. Καθηγητή Μάριου Κουκουνάρα Λιάγκη για το ωράριο υποδοχής φοιτητών/τριών στο Γραφείο του (χειμ. εξάμηνο 2022-23)

Ο Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Μάριος Κουκουνάρας Λιάγκης, το χειμερινό εξάμηνο 2022-2023 θα δέχεται τους φοιτητές/τις φοιτήτριες στο Γραφείο του (308, 3ος όροφος) σχετικά με φοιτητικά θέματα, κάθε Πέμπτη 14.00-15.00, αλλά και τις άλλες μέρες της εβδομάδας (πλην Τρίτης) κατόπιν προηγούμενης ηλεκτρονικής συνεννόησης.

 

Μάριος Κουκουνάρας Λιάγκης
Αναπληρωτής Καθηγητής

Τομέας Συστηματικής Θεολογίας