ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ Π.Μ.Σ. “ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ” 2021-22, ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ.

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων επιτυχόντων εισαγωγής στο Π.Μ.Σ. “Ορθόδοξη Θεολογία” 2021-22, ανά ειδίκευση.

Καλούνται οι επιτυχόντες  να προβούν στην εγγραφή τους  με  προθεσμία εγγραφής μέχρι 6.12.2021, μέσω της πλατφόρμας: eprotocol.uoa.gr’  με τα στοιχεία που απαιτούνται προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή τους στο ΠΜΣ «Ορθόδοξη Θεολογία».  Διαβάστε τις σχετικές οδηγίες στην ανακοίνωση.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος