ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΟΣ Κ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΕΪΧΑΝΕΤΣΙΔΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021.

Ανακοίνωση εκ μέρους του διδάσκοντος κ.Βασιλείου Μεϊχανετσίδη για τα μαθήματα της εξεταστικής του Σεπτεμβρίου 2021.

Ανακοίνωση: 
Διεξαγωγή της επαναληπτικής εξετάσεως του Σεπτεμβρίου των μαθημάτων : 1). "Σχέσεις Εκκλησίας και Πολιτείας στην Ελλάδα" (Ζ΄Εξάμηνο), και 2) "Ειδικά Θέματα Κανονικής Οικονομίας (Ειδικά Θέματα Κανονικού Δικαίου)" (Η΄ Εξάμηνο) του Εντεταλμένου Διδάσκοντος Δρ.Βασιλείου Θ. Μεϊχανετσίδη

Όσοι εκ των φοιτητών δικαιούσθε να εξετασθείτε στα ως άνω μαθήματα κατά την επικείμενη εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου, παρακαλείσθε :

(1) Να εγγραφείτε υποχρεωτικώς στην ηλεκτρονική τάξη του μαθήματος,
και
(2) Να αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα προεγγραφής στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ως εξής: vmeich@theol.uoa.gr, δηλώνοντας την πρόθεση-απόφασή σας να εξετασθείτε.

Κατόπιν, οι κατά τα ως άνω προεγγραφέντες θα ενημερωθείτε προσεχώς δια του πίνακα ανακοινώσεων της ηλεκτρονικής τάξεως ως προς τα της διεξαγωγής της εξετάσεως.

Η ημέρα εξετάσεως έχει ορισθεί δια την 24η Σεπτεμβρίου. Η εξέταση θα λάβει χώρα δια προφορικής δοκιμασίας και θα διεξαχθεί εξ αποστάσεως δια του ηλεκτρονικού συστήματος webex, εξ αιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού.

Υπενθυμίζεται ότι η προεγγραφή των εξεταζομένων δια του ανωτέρω τρόπου είναι υποχρεωτική, ώστε να καταρτισθεί ο σχετικός κατάλογος των προς εξέταση φοιτητών.

Καλή προετοιμασία και μελέτη!
Ο Εντεταλμένος Διδάσκων,
Δρ. Βασίλειος Θ. Μεϊχανετσίδης