ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

AΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΖΟΛΩΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΤΟΥ ΑΚΑΔ.ΕΤΟΥΣ 2020-2021 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ

Aνακοίνωση επιλογής από το Ίδρυμα ΖΟΛΩΤΑ των υποτρόφων του ακαδ.έτους 2020-2021 που αφορά το Τμήμα Θεολογίας
  • Aνακοίνωση επιλογής από το Ίδρυμα ΖΟΛΩΤΑ των υποτρόφων του ακαδ.έτους 2020-2021 που αφορά το Τμήμα Θεολογίας.

Την Παρασκευή, 08 Οκτωβρίου 2021, έληξε η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τη χορήγηση υποτροφιών ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, σύμφωνα με τους όρους που περιλαμβάνονται στην προκήρυξη (απόφαση Δ.Σ. Συνεδρ. 102/01.03.2020 ). Από το Τμήμα Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών υποβλήθηκανδύο (2)  αιτήσεις για χορήγηση υποτροφίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο προέβη στον πλήρη έλεγχο των υποβληθεισών αιτήσεων και των συνημμένων δικαιολογητικών, ως προς το εμπρόθεσμο της υποβολής, την εγκυρότητα και την πληρότητα των δικαιολογητικών, την εκπλήρωση των απαιτούμενων προϋποθέσεων ηλικίας, ελληνικής ιθαγένειας, ακαδημαϊκού έτους πρώτης εγγραφής 2017-2018, εγγραφής και παρακολούθησης κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 στο τέταρτο έτος σπουδών, επιτυχής εξέταση μέχρι και την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου 2020 όλων των μαθημάτων και των τριών πρώτων ετών σπουδών με μέσο όρο συνολικής βαθμολογίας 6,50 και άνω, καθώς και όλων των λοιπών όρων και προϋποθέσεων που περιλαμβάνονται στην προκήρυξη .

Οι επιτυχόντες  παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με το  "ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΝ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΝ -  ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΚΑΙ ΚΩΝ/ΝΤΙΝΑΣ ΖΟΛΩΤΑ", Διεύθνση: ΦΡΥΝΙΧΟΥ 8 - ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10558, ΤΗΛ 2103227055, για περισσότερες πληροφορίες.