ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΚ.ΚΑΘΗΓΗΤΗ Π.ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΥ-BΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΚΡΕΚΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤ.2021.

Ανακοίνωση για τα εξεταζόμενα μαθήματα του Επίκ.Καθηγητή π.Αριστάρχου-Bασιλείου Γκρέκα εξεταστικής περιόδου Σεπτ.2021.

Ανακοίνωση για τα εξεταζόμενα μαθήματα του Επίκ.Καθηγητή π.Αριστάρχου-Bασιλείου Γκρέκα εξεταστικής περιόδου, Σεπτεμβρίου 2021.
Ημερομηνία  εξέτασης των μαθημάτων:  16-09-2021

H εγγραφή στο e-class κάθε μαθήματος είναι απαραίτητη.

Ενημέρωση για τις ώρες, τρόπους σύνδεσης και λοιπές λεπτομέρειες των εξετάσεων έχουν ανακοινωθεί στο e-class.