ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ - ΜΑΘΗΜΑ "ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ" - ΣΤ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Ανακοίνωση για τη Διδακτική Άσκηση - Μάθημα "Θεωρίες μάθησης και διδακτική μεθοδολογία του μαθήματος των Θρησκευτικών" - ΣΤ΄ εξαμήνου

Ανακοίνωση για πραγματοποίηση Διδακτικής Άσκησης (για επί πτυχίω φοιτητές/τριες) στο μάθημα "Θεωρίες μάθησης και διδακτική μεθοδολογία του μαθήματος των Θρησκευτικών" (ΣΤ΄ εξ.)

α) Οι επί πτυχίω φοιτητές/τριες, που χρωστάνε μόνο λίγα μαθήματα και  μπορούν να πάρουν πτυχίο τον Φεβρουάριο (απαραίτητη η επίδειξη αναλυτικής βαθμολογίας), και οφείλουν το υποχρεωτικό μάθημα του ΣΤ΄ εξαμήνου "Θεωρίες  μάθησης και Διδακτική Μεθοδολογία του μαθήματος των Θρησκευτικών" (παλαιό μάθημα "Διδακτική των Θρησκευτικών"),   και

β) Οι επί πτυχίω φοιτητές/τριες (εισακτέοι/ες 2010 και πρωτύτερα), που οφείλουν το υποχρεωτικό μάθημα των Παιδαγωγικών, και δεν έχουν πραγματοποιήσει τη Διδακτική Άσκηση του μαθήματος (2 επισκέψεις σε σχολικές μονάδες), η οποία είναι υποχρεωτική, μπορούν να την πραγματοποιήσουν εκτάκτως μέσα στον Ιανουάριο του 2023 (προ της εξεταστικής), κατόπιν δήλωσης εγγραφής σε αυτόν τον σύνδεσμο:

https://docs.google.com/forms/d/1-wiUu8y5T5P94PvYbpi06oh4AOnFEOo9Jz_eSvbQwaM/edit

Η δήλωση εγγραφής είναι δεσμευτική και θα πρέπει να γίνει μέχρι την Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου, για τον έγκαιρο προγραμματισμό με τα σχολεία. Όσοι/Όσες εγγραφούν, θα παρακολουθήσουν δύο διδασκαλίες δίωρων μαθημάτων και τη συζήτηση ανατροφοδότησης μετά από αυτές. Οι δύο παρακολουθήσεις θα πραγματοποιηθούν μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων. Σε όσους κάνουν τη
σχετική εγγραφή, η ακριβής διαδικασία και το πρόγραμμα των παρακολουθήσεων θα ανακοινωθούν έγκαιρα.

Επισημαίνεται ότι η υποχρεωτική Διδακτική Άσκηση (2 επισκέψεις σε σχολικές μονάδες) πραγματοποιείται κανονικά σε ετήσια βάση, στο πλαίσιο του εαρινού (ΣΤ΄) εξαμήνου του προγράμματος σπουδών και της διδασκαλίας του μαθήματος "Θεωρίες μάθησης και Διδακτική Μεθοδολογία του μαθήματος των Θρησκευτικών".

Aπό το Γραφείο, 
Με εκτίμηση,
Μάριος Κουκουνάρας Λιάγκης
Αναπληρωτής Καθηγητής