ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ, ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ Ε.Κ.Π.Α. – [05-08.07.2024]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ, ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ Ε.Κ.Π.Α. – [05-08.07.2024]

Κατά το χρονικό διάστημα από Παρασκευή 5 έως και Δευτέρα 8 Ιουλίου 2024, η Κοσμητεία, οι Γραμματείες  των Τμημάτων και η Βιβλιοθήκη της Θεολογικής Σχολής θα παραμείνουν κλειστές για τη διενέργεια προγραμματισμένων εργασιών απεντομώσεων.

Εκ της Κοσμητείας
της Θεολογικής Σχολής