ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΗΣ 2ης ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Π.Μ.Σ. ‘’ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ’’ (24-11-2021)

Ανακοίνωση για τη συνέντευξη των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών της 2ης Ειδίκευσης του Π.Μ.Σ. ‘’Ορθόδοξη Θεολογία’’ (24-11-2021)

ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ / Π.Μ.Σ. "ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ"
/  2η Ειδίκευση "Πατερικών και Ιστορικών Σπουδών-Χριστιανικής Αρχαιολογίας"

Ανακοίνωση για τη Συνέντευξη

Η συνένετευξη των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών της 2ης Ειδίκευσης του Π.Μ.Σ. ‘’Ορθόδοξη Θεολογία’’ θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά την προσεχή Τετάρτη (24/11/21) και ώρα 10.30 π.μ.

Οι συμμετέχοντες θα συνδεθούν μέσω του συνδέσμου, ο οποίος θα αποσταλεί στα ηλεκτρονικά τους ταχυδρομεία.

 

Εκ της Γραμματείας της Ειδίκευσης
του ΠΜΣ