ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛ.ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ (ΕΞΕΤ.ΣΕΠΤ.2021)

Ανακοίνωση με τις οδηγίες του τρόπου εξέτασης των μαθημάτων του Αναπλ.Καθηγητή Ιωάννη Παναγιωτόπουλου (Εξετ.Σεπτ.2021)

Ανακοίνωση με τις οδηγίες του τρόπου εξέτασης των μαθημάτων του Αναπλ.Καθηγητή κ.Ιωάννη Παναγιωτόπουλου, κατά την επαναληπτική  εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου 2021 και την σχετική επιβεβαίωση συμμετοχής στην εξέταση: