ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  "ΜY-STUDIES"  ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΑΚΑΔ.ΕΤΟΥΣ 2021-2022 ΤΟΥ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ.

Ανακοίνωση  "Μy-studies"  ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Χειμερινού εξαμήνου του ακαδ.έτους 2021-2022 του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών.


Ανακοίνωση  "Μy-studies"  ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Χειμερινού εξαμήνου του ακαδ.έτους 2021-2022 του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ  ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ "Μy-studies" ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ :
από Παρασκευή 26 Νοεμβρίου 2021 έως και Δευτέρα 20 Δεκεμβρίου 2021

Οι φοιτητές του Τμήματος Θεολογίας υποχρεούνται να δηλώνουν μέσω του https://my-studies.uoa.gr/ τα μαθήματα τα οποία έχουν διδαχθεί στο εξάμηνο και επιθυμούν να εξεταστούν στην τρέχουσα εξεταστική. (Γενικά αναφέρουμε ότι ο ενδεικτικός αριθμός δήλωσης μαθημάτων που αναλογεί ανά εξάμηνο σπουδών, βάσει του Οδηγού Σπουδών και του Π.Π.Σ., είναι (7) επτά μαθήματα).

O μέγιστος αριθμός μαθημάτων του προγράμματος σπουδών του ακαδ.έτους 2021-2022, που ο κάθε φοιτητής μπορεί να δηλώσει για να εξεταστεί στην Εξεταστική Περίοδο του Ιανουαρίου 2022, εξαρτάται από το εξάμηνο φοίτησης στο οποίο βρίσκεται και σύμφωνα με το νέο πρόγραμμα σπουδών ισχύει ότι «τα Υποχρεωτικά, τα Κατ’ επιλογήν Υποχρεωτικά και τα Προαιρετικά μαθήματα κατανέμονται σε συγκεκριμένα εξάμηνα και δεν είναι δυνατή η δήλωσή τους από φοιτητές/ φοιτήτριες που ανήκουν σε προηγούμενο (μικρότερο) εξάμηνο».

  •  Οι φοιτητές που ανήκουν σε ΚΑΝΟΝΙΚΟ εξάμηνο φοίτησης δηλ. από το 1ο εξάμηνο μέχρι και το 8ο εξάμηνο φοίτησης, δικαιούνται, εφόσον το επιθυμούν, να δηλώσουν στο "Μy-studies" μέχρι και δέκα (10) μαθήματα  Χειμερινού εξαμήνου, σύμφωνα με τα ισχύοντα με το νέο πρόγραμμα σπουδών .
  •  Οι φοιτητές που είναι ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ (οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα τέσσερα κανονικά έτη φοίτησης , δηλ. 9ο εξάμηνο και άνω), δικαιούνται να δηλώσουν και να εξεταστούν στην τρέχουσα εξεταστική μέχρι και το σύνολο των μαθημάτων (χειμερινών και εαρινών εξαμήνων) που τους αφορούν προσωπικά ως εκκρεμότητα, από το υπάρχον Π.Π.Σ., για την απόκτηση του πτυχίου τους.

Αυτόματη δήλωση μαθημάτων δε θα γίνεται σε καμία περίπτωση από τη Γραμματεία. 
Οι φοιτητές μπορούν να μεταβάλλουν τη δήλωση μαθημάτων τους όσες φορές επιθυμούν μέχρι τη λήξη της περιόδου των δηλώσεων. 
Μετά τη λήξη της προθεσμίας (20/12/2021) το ηλεκτρονικό σύστημα Δηλώσεων Μαθημάτων κλειδώνει αυτομάτως και ουδεμία παρέμβαση μπορεί να γίνει από την πλευρά της Γραμματείας του Τμήματος.


EΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:

  • Στην εφαρμογή ΜΥ-STUDIES του Ε.Κ.Π.Α. δηλώνουμε μόνον τα Μαθήματα.
    (βλ. " ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΥ-STUDIES "   ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΤΗΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ, ΤΗΣ  ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ).
  • Στην εφαρμογή Eudoxus.gr της Δράσης "ΕΥΔΟΞΟΣ" του Υ.Π.Ε.Θ. δηλώνουμε μόνον τα Συγγράμματα. (βλ. σχετική ανακοίνωση)

Υπενθυμίζουμε ότι αποτελούν δύο διαφορετικές εφαρμογές-ηλεκτρονικές βάσεις  και κάθε ακαδημαϊκό έτος,  ο συμμετέχων ενεργός φοιτητής,  στην εφαρμογή Eudoxus.gr δηλώνει ότι τα Συγγράμματα που επιλέγει και παραλαμβάνει κατά το τρέχον εξάμηνο, αντιστοιχούν με τα Μαθήματα τα οποία δηλώνει στο τρέχον εξάμηνο στην εφαρμογή My-studies.uoa.gr  και νομίμως παρακολουθεί  (στο τρέχον εξάμηνο).