ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ "ΜY-STUDIES"  ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΑΚΑΔ.ΕΤΟΥΣ 2023-2024 ΤΟΥ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ.

Ανακοίνωση "Μy-studies"  ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Χειμερινού εξαμήνου του ακαδ.έτους 2023-2024 του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών.

Ανακοίνωση "Μy-studies"  ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Χειμερινού εξαμήνου του ακαδ.έτους 2023-2024 του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ  ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ  στο "Μy-studies" :

από Δευτέρα 6 Νοεμβρίου 2023  έως και Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου 2023.

Οι φοιτητές του Τμήματος Θεολογίας υποχρεούνται να δηλώνουν μέσω της εφαρμογής https://my-studies.uoa.gr/  τα μαθήματα τα οποία έχουν διδαχθεί στο εξάμηνο και επιθυμούν να εξεταστούν στην τρέχουσα εξεταστική περίοδο του Ιανουαρίου.
O μέγιστος αριθμός μαθημάτων του προγράμματος σπουδών του ακαδ.έτους 2023-2024, που ο κάθε φοιτητής μπορεί να δηλώσει για να εξεταστεί στην Εξεταστική Περίοδο του Ιανουαρίου 2024, εξαρτάται από το εξάμηνο φοίτησης στο οποίο βρίσκεται και σύμφωνα με το νέο πρόγραμμα σπουδών ισχύει ότι «τα Υποχρεωτικά, τα Κατ’ επιλογήν Υποχρεωτικά και τα Προαιρετικά μαθήματα κατανέμονται σε συγκεκριμένα εξάμηνα και δεν είναι δυνατή η δήλωσή τους από φοιτητές/ φοιτήτριες που ανήκουν σε προηγούμενο (μικρότερο) εξάμηνο».

  •  Οι φοιτητές που ανήκουν σε ΚΑΝΟΝΙΚΟ εξάμηνο φοίτησης δηλ. από το 1ο εξάμηνο μέχρι και το 8ο εξάμηνο φοίτησης, έχουν δικαίωμα εφόσον το επιθυμούν, να δηλώσουν στο "Μy-studies" μέχρι και δέκα (10) μαθήματα  του Χειμερινού εξαμήνου, σύμφωνα με τα ισχύοντα με το νέο πρόγραμμα σπουδών .
  •  Οι φοιτητές που είναι ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ (οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα τέσσερα κανονικά έτη φοίτησης , δηλ. 9ο εξάμηνο και άνω), δικαιούνται να δηλώσουν και να εξεταστούν στην τρέχουσα εξεταστική μέχρι και το σύνολο των μαθημάτων (χειμερινών και εαρινών εξαμήνων) που τους αφορούν προσωπικά ως εκκρεμότητα, από το υπάρχον Π.Π.Σ., για την απόκτηση του πτυχίου τους.

Αυτόματη δήλωση μαθημάτων δε θα γίνεται σε καμία περίπτωση από τη Γραμματεία. 
Οι φοιτητές μπορούν να μεταβάλλουν τη δήλωση μαθημάτων τους όσες φορές επιθυμούν μέχρι τη λήξη της περιόδου των δηλώσεων. 
Μετά τη λήξη της προθεσμίας (22/12/2023) το ηλεκτρονικό σύστημα Δηλώσεων Μαθημάτων κλειδώνει αυτομάτως και ουδεμία παρέμβαση μπορεί να γίνει από την πλευρά της Γραμματείας του Τμήματος. 
Ενημερωτικά αναφέρουμε ότι ο ενδεικτικός αριθμός δήλωσης μαθημάτων που αναλογεί ανά εξάμηνο σπουδών, βάσει του Οδηγού Σπουδών και του Π.Π.Σ., είναι (7) επτά μαθήματα και  συνεπώς ο ενδεικτικός αριθμός μαθημάτων που αναλογούν ανά ακαδημαϊκό έτος σπουδών είναι τα 14 μαθήματα (π.χ. για διεκδίκηση υποτροφίας).


EΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:

  • Στην εφαρμογή ΜΥ-STUDIES του Ε.Κ.Π.Α. δηλώνουμε μόνον τα Μαθήματα.
    (βλ. " ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΥ-STUDIES "   και διαβάστε τους ΤΡΟΠΟΥΣ  ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ  της ορθής δήλωσης μαθημάτων).
     
  • Στην εφαρμογή Eudoxus.gr της Δράσης "ΕΥΔΟΞΟΣ" του Υ.Π.Ε.Θ. δηλώνουμε μόνον τα Συγγράμματα. (Η εφαρμογή αυτή έχει όριο δήλωσης μέχρι (8)οκτώ επιλογές). 
    (βλ. σχετική ανακοίνωση)

Επισημαίνουμε ότι αποτελούν δύο διαφορετικές ηλεκτρονικές εφαρμογές. Πρώτα πραγματοποιείται η  ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ στην εφαρμογή ΜΥ-STUDIES και εν συνεχεία  η ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ στην εφαρμογή Eudoxus.gr