ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΠΑΣΧΟΥΝ ΑΠΟ ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ.ΕΤΟΣ 2021-22

Εγγραφή των εισαγομένων στο Τμήμα Θεολογίας  με την ειδική κατηγορία ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις για το ακαδ.έτος 2021-22

Σύμφωνα με το αριθμό πρωτ. 130538/2021 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) με Θέμα «Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή των εισαγομένων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με την ειδική κατηγορία ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν. 3794/2009 (156 Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία εγγραφής είναι μέχρι την  Παρασκευή 22 Οκτωβρίου 2021.

Επισημαίνεται ότι για τους εν λόγω υποψηφίους δεν εφαρμόζεται η διαδικασία της ηλεκτρονικής εγγραφής στο Υπουργείο Παιδείας.

Διαβάστε την εγκύκλιο με τα απαραίτητα δικαιολογητικά. (Pdf)

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα φωτοαντίγραφα των δικαιολογητικών οφείλουν  να είναι απολύτως ευκρινή  (πχ το πιστοποιητικό διαπίστωσης της πάθησης) όπως αναφέρονται στη σχετική εγκύκλιο.

Εν συνεχεία  η κατάθεση εκ μέρους σας των δικαιολογητικών να γίνει στην Υπηρεσία ηλεκτρονικής υποβολής αιτημάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών: https://eprotocol.uoa.gr/

Συγκεκριμένα από την ειδική ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ: 
Α. Αιτήσεις για Φοιτητικά Θέματα:
10. Υποβολή Δικαιολογητικών Πρωτοετών

και επιλέξτε ορθά από τη σχετική ηλεκτρονική φόρμα:  [ ΠΡΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ]  και προσθέστε τα  προβλεπόμενα βάσει της εγκυκλίου συνημμένα δικαιολογητικά.