ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ-ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚ. ΕΤΟΣ 2022-2023 ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ-ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚ. ΕΤΟΣ 2022-2023 ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Σύμφωνα με το υπ'αριθμ. 99321/30-09-2022 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, που αφορά στην Υπουργική Απόφαση εισαγωγής ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ-ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚ. ΕΤΟΣ 2022-2023, ορίζεται προθεσμία εγγραφής έως και τη Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2022. 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΗ  ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΜΕ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ [Αρ.Πρωτ.Φ.152/117978/Α5-(ΥΠΑΙΘ)]

Στο Τμήμα Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του ΕΚΠΑ γνωστοποιήθηκε   με το υπ'αριθμ.Πρωτ.Φ.153/117671/Α5  η απόφαση του ΥΠΑΙΘ  με το σχετικό πίνακα των επιτυχόντων της κατηγορίας.

Οι μέρες υποδοχής κοινού στη Γραμματεία του Τμήματος Θεολογίας για την εγγραφή  κάθε Δευτέρα, Τετάρτη , Παρασκευή με ώρες λειτουργίας 11:00-13:00

Από τη Γραμματεία
του Τμήματος Θεολογίας
- Θέματα Προπτυχιακών Σπουδών: Μιχαήλ Χατζηπαναγιώτης, Διοικητικό Προσωπικό