ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΛΟΓΩ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ Η ΕΝΑΡΞΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΜΕΤΑΤΙΘΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 28 ΜΑΡΤΙΟΥ

ΈΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΛΟΓΩ ΤΕΧΝΙΚΟΎ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ Η ΕΝΑΡΞΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΜΕΤΑΤΙΘΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 28 ΜΑΡΤΙΟΥ

ΈΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΛΟΓΩ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ στη ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΥΠΗΡEΣΙΑ "ΜΥ-STUDIES" Η ΕΝΑΡΞΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ    ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΜΕΤΑΤΙΘΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 28/03/2023.