ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΙΚΥ ΣΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ

Ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας - Πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών ΙΚΥ σε υποψηφίους διδάκτορες

Σας ενημερώνουμε για την υπ'αριθμ. πρωτ. 3092/14-3-2022 ανακοίνωση του Προέδρου του ΙΚΥ, καθώς και την με αριθμ. πρωτ. 3093/14-3-2022  Πρόσκληση 500 θέσεων υποτροφιών για εκπόνηση διδακτορικής έρευνας στην Ελλάδα μέγιστης διάρκειας δεκαέξι (16) μηνών στο πλαίσιο της Πράξης «Ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας- Υποδράση 2: Πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών ΙΚΥ δε υποψήφιους διδάκτορες των ΑΕΙ της Ελλάδας» που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό  Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».

Πληροφορίες παρέχονται από το Τμήμα Διαγωνισμών του Ι.Κ.Υ. στο mail diagwnismoi[at]iky[dot]gr, καθώς και στα τηλέφωνα 2103726-395, -353, -345, -326, -324 και -346.  
Τεχνική υποστήριξη αναφορικά με την ηλεκτρονική αίτηση παρέχεται στα τηλ. 210-3726366, 210-3726376 ή μέσω του email: ikywebsupport[at]iky[dot]gr
                            
                                                                                                                          Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ
                                                                                                                                            Μιχαήλ Κουτσιλιέρης
                                                                                                                                Ομοτ. Καθηγητής Ιατρικής Σχολής, ΕΚΠΑ
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ :