ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΩΝ 2022-24 (Α' ΦΑΣΗ) - 14η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΚΑΔ.ΕΤΟΥΣ 2023-2024

Επικύρωση Τελικών Αποτελεσμάτων Πρακτικής Άσκησης ακαδ. ετών 2022-24  (Α' Φάση) - 14η Συνέλευση ακαδ.έτους 2023-2024
  • Επικύρωση Τελικών Αποτελεσμάτων Πρακτικής Άσκησης ακαδ. ετών 2022-24 (Α΄Φάση).
  • 14η  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΣ 10η   ΑΠΡΙΛΙΟΥ   2024 . 
  • Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις της Πρόσκλησης με Α.Π. 11522/08-02-2024, συνεδρίασε και επέλεξε τους πέντε (5) φοιτητές που θα εκπονήσουν Πρακτική Άσκηση όπως προκύπτουν από τη χρήση αλγορίθμου και κριτηρίων. 
  • Η Συνέλευση του Τμήματος Θεολογίας του ΕΚΠΑ  επικυρώνει ομόφωνα  τα τελικά αποτελέσματα Πρακτικής Άσκησης ακαδ. ετών 2022-24(Α΄Φάση).