ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΦΕΚ(4406/Β'/24-09-2021) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19 ΑΚΑΔ.ΕΤΟΥΣ 2021-2022

ΦΕΚ(4406/Β'/24-09-2021) Λειτουργία των Α.Ε.Ι. και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 ακαδ.έτους 2021-2022

Κοινή Υπουργική Απόφαση «Λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

ΦΕΚ(4406/τ.Β'/24-09-2021): Επισυνάπτεται η υπό στοιχεία 119847/ΓΔ6/23.9.2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.», όπως δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β΄ 4406).

Ειδικότερα με την ως άνω απόφαση καθορίζονται όλα τα ειδικότερα ζητήματα σχετικά με τη λειτουργία των Α.Ε.Ι., όπως τη διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας όλων των προγραμμάτων σπουδών δια ζώσης, με εξαίρεση των Π.Μ.Σ. που ήδη οργανώνονταν έως ένα ποσοστό με μεθόδους εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης, τις απαιτούμενες προϋποθέσεις συμμετοχής με φυσική παρουσία των φοιτητών και του τακτικού και έκτακτου διδακτικού προσωπικού σε κάθε είδους εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς και άλλα θέματα που διέπουν τη λειτουργία των φοιτητικών εστιών, βιβλιοθηκών, αναγνωστηρίων, αιθουσών πολυμέσων και φοιτητικών εστιατορίων.

Από τον Πρύτανη του Ε.Κ.Π.Α.
Καθηγητή Μελέτιο-Αθανάσιο Κ.Δημόπουλο