ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΓΡΑ.Π.ΑΣ. - ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ - ΑΚΑΔ. ΕΤΗ 2022- 2024

ΓΡΑ.Π.ΑΣ. - ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ - Ακαδ. Έτη 2022- 2024
  • [Α.Π.63120-ΕΚΠΑ03/07/2024] - ΓΡΑ.Π.ΑΣ. - ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ
  • Την 25η Ιουνίου 2024 στην αίθουσα Συνεδριών συνεδρίασε η Επιτροπή Αξιολόγησης Πρακτικής Άσκησης φοιτητών/τριων, όπως ορίστηκε από την Γ.Σ. του Τμήματος Θεολογίας (04/07/2022), για την εκπόνηση της Πρακτικής Άσκησης μέσω του Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027» του Υποέργου 1 «Χρηματοδοτήσεις για την Πρακτική Άσκηση των Τμημάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών», κατά τα Ακαδ. Έτη 2022- 2024 για την περίοδο από 20/06/2024 έως 20/09/2024. Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις της Πρόσκλησης με Α.Π. 45794/17-05-2024, συνεδρίασε και επέλεξε τους φοιτητές που θα εκπονήσουν Πρακτική Άσκηση.