ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΠΑΣΧΟΥΝ ΑΠΟ ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2023-2024

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΠΑΣΧΟΥΝ ΑΠΟ ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2023-2024

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2023-2024 ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5% ΣΟΒΑΡΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ, ΟΠΩΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΟΥΝ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ  ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟ 29.09.2023 ΕΩΣ ΚΑΙ 06.10.2023, ΟΠΩΣ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΕΙΤΕ ΟΙ ΙΔΙΟΙ, ΕΙΤΕ ΜΕΣΩ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ, ΕΙΤΕ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΣΤΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :

Θεολογική Σχολή ΕΚΠΑ
Γραμματεία Τμήματος Θεολογίας 
Πανεπιστημιούπολη-Άνω Ιλίσια 157 72 , ΑΤΤΙΚΗ


Δικαιολογητικά

α) Εκτυπωμένη την ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής του Υπουργείου Παιδείας

β) Ευκρινές φωτοαντίγραφο του δελτίου της αστυνομικής τους ταυτότητας ή άλλο δημόσιο έγγραφο, από το οποίο αποδεικνύεται η ακριβής ημερομηνία γέννησης και τα ονομαστικά τους στοιχεία.

γ) Ευκρινές φωτοαντίγραφο του Τίτλου απόλυσης: απολυτηρίου ή πτυχίου ή αποδεικτικού του σχολείου από το οποίο αποφοίτησε.

δ) Ευκρινές φωτοαντίγραφο του Πιστοποιητικού διαπίστωσης της πάθησης που έχει εκδοθεί είτε α) από αρμόδια επταμελή Επιτροπή του νοσοκομείου, όπως αυτές συστήνονται κάθε χρόνο, με υπουργική απόφαση, σύμφωνα με την αρ. Φ.151/17897/Β6/2014 (Β΄ 358) κοινή υπουργική απόφαση, είτε β) από την Επιτροπή εξέτασης ενστάσεων υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σε ποσοστό 5% η οποία συγκροτείται με κοινή υπουργική απόφαση, κατόπιν εισήγησης του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕΣΥ) του Υπουργείου Υγείας.

ε) Τρεις (3) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας

Από τη Γραμματεία του Τμήματος