ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Ε.Κ.Π.Α.

Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διαδικασίας για την παροχή δωρεάν σίτισης στους φοιτητές του Ε.Κ.Π.Α.

Σας ενημερώνουμε για το συνημμένο έγγραφο [ Α.Π.63196-ΕΚΠΑ09/09/2021]  του Προέδρου του ΔΣ της Παν/κής Λέσχης ΕΚΠΑ σχετικά με την διαδικασία υποβολής αιτήσεων για παροχή δωρεάν σίτισης Ακαδ. Έτους 2021-22

Η υποβολή των αιτήσεων θα γινεται ηλεκτρονικά μεσω της ιστοσελίδας sitisi.uoa.gr
(για τους προπτυχιακούς φοιτητές)

και eprotocol.uoa.gr (για τους Μεταπτυχιακούς φοιτητές-Υπ. Διδάκτορες)

από 9/9/21 μέχρι 22/10/2021