ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ - ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ (03/09/2021) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ.

Λειτουργία Γραμματείας Τμήματος Θεολογίας - Μέτρα και ρυθμίσεις (03/09/2021) στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού.

Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού
(59η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ)-( ΑΔΑ: 6ΤΤΡ46ΜΤΛ6-ΑΨ7 )
Ε.Κ.Π.Α. / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΤΜΗΜΑ Β΄
Αθήνα, 3 Σεπτεμβρίου 2021 
Αρ.πρωτ.: 63038/9-9-2021

Βάσει της οδηγίας από τη Διεύθυνση Διοικητικού , σας επισημαίνουμε ως Γραμματεία του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α,  για το νέο ακαδημαϊκό έτος 2021-2022,  μέχρι στιγμής τα εξής:

  • Η εξυπηρέτηση του κοινού γίνεται κατά προτίμηση, (αλλά όχι αποκλειστικά εάν είναι επείγον ζήτημα), κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού, τηρουμένων πάντα των μέτρων προστασίας και της αναλογίας ενός ατόμου ανά 16 τ.μ. και με υποχρεωτική χρήση μάσκας ακόμα και σε εξωτερικό χώρο εφόσον δεν τηρούνται οι απαιτούμενες αποστάσεις.

  • " Τήρηση απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου". " Χρήση μάσκας και αντισηπτικού."  

  • Ο αριθμός των εργαζομένων με τηλεργασία καθορίζεται με βάση τη φύση των καθηκόντων των εργαζομένων και τις ανάγκες κάθε υπηρεσίας στο ποσοστό που έχει προσδιοριστεί με το πλάνο εργασιών κάθε υπηρεσίας μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας.

  • Υποχρέωση διενέργειας αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) τουλάχιστον μία (1) φορά την εβδομάδα για όλους τους εργαζόμενους των δημοσίων υπηρεσιών, οι οποίοι παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία εντός ή εκτός των εγκαταστάσεων της υπηρεσίας τους.  Εξαιρούνται από την εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης (self-test) από τον κορωνοϊό COVID-19 στους χώρους εργασίας, οι εργαζόμενοι/υπάλληλοι που έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 και επιδεικνύουν πιστοποιητικό εμβολιασμού υπό την έννοια της παρ. 2, καθώς και οι εργαζόμενοι/υπάλληλοι που έχουν νοσήσει το τελευταίο εξάμηνο και επιδεικνύουν πιστοποιητικό νόσησης.

  • Υπενθυμίζουμε ότι η επικοινωνία με τη Γραμματεία του Τμήματος γίνεται μέσω της διεύθυνσης e-mail: secr@theol.uoa.gr .

  • Σχετικά τηλέφωνα επικοινωνίας βρίσκονται στο σύνδεσμο: https://www.theol.uoa.gr/sec/ 
    Στον σύνδεσμο : https://www.theol.uoa.gr/sec/eprot/ έχει την οδηγία του τρόπου ηλεκτρονικής υποβολής αιτημάτων ΕΚΠΑ μέσω της υπηρεσίας "e-protcol"

Από τη Γραμματεία
του Τμήματος Θεολογίας