ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ "ΜY-STUDIES" ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔ.ΕΤΟΥΣ 2022-2023 ΤΟΥ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ  "ΜY-STUDIES"  ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔ.ΕΤΟΥΣ 2022-2023 ΤΟΥ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ.

Ανακοίνωση  "Μy-studies"  ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ εαρινού εξαμήνου του ακαδ.έτους 2022-2023 του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ  ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ "Μy-studies" ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ :
από ΤΡΙΤΗ 28 Μαρτίου 2023 έως και Παρασκευή 5 Μαΐου 2023.

Οι φοιτητές του Τμήματος Θεολογίας υποχρεούνται να δηλώνουν μέσω του https://my-studies.uoa.gr/ τα μαθήματα τα οποία έχουν διδαχθεί στο εξάμηνο και επιθυμούν να εξεταστούν στην τρέχουσα εξεταστική.

O μέγιστος αριθμός μαθημάτων του προγράμματος σπουδών του ακαδ.έτους 2022-2023, που ο κάθε φοιτητής μπορεί να δηλώσει για να εξεταστεί στην Εξεταστική Περίοδο του Ιουνίου 2023, εξαρτάται από το εξάμηνο φοίτησης στο οποίο βρίσκεται και σύμφωνα με το νέο πρόγραμμα σπουδών ισχύει ότι «τα Υποχρεωτικά, τα Κατ’ επιλογήν Υποχρεωτικά και τα Προαιρετικά μαθήματα κατανέμονται σε συγκεκριμένα εξάμηνα και δεν είναι δυνατή η δήλωσή τους από φοιτητές/ φοιτήτριες που ανήκουν σε προηγούμενο (μικρότερο) εξάμηνο».

  •  Οι φοιτητές που ανήκουν σε ΚΑΝΟΝΙΚΟ εξάμηνο φοίτησης δηλ. από το 1ο εξάμηνο μέχρι και το 8ο εξάμηνο φοίτησης, δικαιούνται, εφόσον το επιθυμούν, να δηλώσουν στο "Μy-studies" μέχρι και δέκα (10) μαθήματα  εαρινού εξαμήνου, σύμφωνα με τα ισχύοντα με το νέο πρόγραμμα σπουδών .
     
  •  Οι φοιτητές που είναι ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ (οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα τέσσερα κανονικά έτη φοίτησης , δηλ. 9ο εξάμηνο και άνω), δικαιούνται να δηλώσουν και να εξεταστούν στην τρέχουσα εξεταστική μέχρι και το σύνολο των μαθημάτων (χειμερινών και εαρινών εξαμήνων) που τους αφορούν προσωπικά ως εκκρεμότητα, από το υπάρχον Π.Π.Σ., για την απόκτηση του πτυχίου τους.

Αυτόματη δήλωση μαθημάτων δε θα γίνεται σε καμία περίπτωση από τη Γραμματεία. Οι φοιτητές μπορούν να μεταβάλλουν τη δήλωση μαθημάτων τους όσες φορές επιθυμούν μέχρι τη λήξη της περιόδου των δηλώσεων. Μετά τη λήξη της προθεσμίας (05/05/2023) το ηλεκτρονικό σύστημα Δηλώσεων Μαθημάτων κλειδώνει αυτομάτως και ουδεμία παρέμβαση μπορεί να γίνει από την πλευρά της Γραμματείας του Τμήματος. (Επίσης ενημερωτικά να αναφέρουμε ότι ο ενδεικτικός αριθμός δήλωσης μαθημάτων που αναλογεί ανά εξάμηνο σπουδών, βάσει του Οδηγού Σπουδών και του Π.Π.Σ., είναι (7) επτάμαθήματα).


EΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:

  • Στην εφαρμογή ΜΥ-STUDIES του Ε.Κ.Π.Α. δηλώνουμε μόνον τα Μαθήματα.
     " ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΥ-STUDIES "  - (διαβάστε προσεκτικά τα σχετικά με τον τρόπο ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ της δήλωσης των  μαθημάτων εξαμήνου).
  • Στην εφαρμογή Eudoxus.gr της Δράσης "ΕΥΔΟΞΟΣ" του Υ.Π.Ε.Θ. δηλώνουμε μόνον τα Συγγράμματα. ( βλ. σχετική ανακοίνωση)

Υπενθυμίζουμε ότι αποτελούν δύο διαφορετικές εφαρμογές-ηλεκτρονικές βάσεις  και κάθε ακαδημαϊκό έτος,  ο συμμετέχων ενεργός φοιτητής,  στην εφαρμογή Eudoxus.gr δηλώνει ότι τα Συγγράμματα που επιλέγει και παραλαμβάνει κατά το τρέχον εξάμηνο, αντιστοιχούν με τα Μαθήματα τα οποία δηλώνει στο τρέχον εξάμηνο στην εφαρμογή My-studies.uoa.gr  και νομίμως παρακολουθεί  (στο τρέχον εξάμηνο).