ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-2022 ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ.

Πίνακας αποτελεσμάτων επιτυχόντων εισαγομένων μέσω Κατατακτηρίων εξετάσεων ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 του Τμήματος Θεολογίας.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στα ΦΕΚ3185/τ.Β/2013, ΦΕΚ 114/τ.Α’/2017 και την απόφαση της Συγκλήτου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, της συνεδρίας της 29ης Ιουνίου 2018 με το υπ’αριθμ.Πρωτ.Κεντρ.ΕΚΠΑ : 1718036256/ 17.07.18, τις οδηγίες της Δ/νσης Εκπαίδευσης και Έρευνας του ΕΚΠΑ, και το ΦΕΚ1929/τ.Β’/2021 καθορισμού των θέσεων των εισακτέων στη Σχολή από το ΥΠΑΙΘ,  η Συνέλευση του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του ΕΚΠΑ, ανακοινώνει το συνημμένο πίνακα των αποτελεσμάτων κατάταξης για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Θα ακολουθήσει ανακοίνωση για τον ηλεκτρονικό τρόπο της εγγραφής στο Τμήμα Θεολογίας, της δήλωσης συγγραμμάτων ΕΥΔΟΞΟΣ και της δήλωσης μαθημάτων ΜΥ-STUDIES του τρέχοντος  χειμερινού εξαμήνου.  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΈΧΡΙ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΗ  23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021. 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος