ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ERASMUS+ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΑ ΠΑΝ/ΜΙΑ ΣΥΜ.CIVIS ΑΚΑΔ.ΕΤΟΥΣ 2023-24 - ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Προκήρυξη - επιλογή εξερχομένων φοιτητών για σπουδές Erasmus+ για φοίτηση στα Παν/μια συμ.CIVIS ακαδ.έτους 2023-24 - Αιτήσεις μέχρι 10 Δεκεμβρίου

Προκήρυξη του προγράμματος Erasmus+ Σπουδές για το Τμήμα Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής  του Ε.Κ.Π.Α.
Επιλογή εξερχομένων φοιτητών για σπουδές στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus
+ για φοίτηση στα Παν/μια μέλη της συμμαχίας Παν/μίων CIVIS το ακαδημαϊκό έτος 2023-24

Ανακοινώνεται η έναρξη της διαδικασίας επιλογής φοιτητών του Τμήματος Θεολογίας που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα Erasmus+ Σπουδές το ακαδημαϊκό έτος 2023-24. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους μέχρι το αργότερο τις 10 Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους στον Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο του Τμήματος Θεολογίας για το πρόγραμμα CIVIS καθηγητή κ. Χρήστο Καρακόλη υποβάλλοντας μέσω email (chkarakol@theol.uoa.gr) τα απαραίτητα δικαιολογητικά.