ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ 2ου ΚΥΚΛΟΥ & 3ου ΚΥΚΛΟΥ, ΑΚΑΔ.ΕΤΟΥΣ 2019-2020, (ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΠΑΝ.ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ)

Προκήρυξη επιλογής υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό, για σπουδές 2ου Κύκλου & 3ου Κύκλου, ακαδ.έτους 2019-2020, (κληροδότημα ΠΑΝ.ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ)

Προκήρυξη επιλογής υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό, για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) στο εσωτερικό, ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, από τα έσοδα του κληροδοτήματος ΠΑΝ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ.

H προκήρυξη σε μορφή pdf