ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023-2024 ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ.

Προκήρυξη Κατατακτηρίων Εξετάσεων Ακαδημαϊκού Έτους 2023-2024  του Τμήματος Θεολογίας.
  • Προκήρυξη Κατατακτηρίων Εξετάσεων Ακαδημαϊκού Έτους 2023-2024 του Τμήματος Θεολογίας.
    Ανακοινώνεται η Προκήρυξη με την εξεταστέα Ύλη των Μαθημάτων των Κατατακτηρίων Εξετάσεων του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024, για το Τμήμα Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α.
  • Η αίτηση και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται  ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Τμήματος Θεολογίας, από 1 έως 15 Νοεμβρίου 2023, μέσω της διεύθυνσης της ιστοσελίδας του ΕΚΠΑ : eprotocol.uoa.gr  
    Επιλέξτε από τις    Α. Αιτήσεις για Φοιτητικά Θέματα την αίτηση   08. Αίτηση για Κατατακτήριες Εξετάσεις

  • Συμφώνως του νόμου, οι κατατακτήριες εξετάσεις διενεργούνται κατά το διάστημα από 1 έως 20 Δεκεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους. .