ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 2024-2025

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ σχετικά με τη διαδικασία επιλογής φοιτητών/τριών του Τμήματος Θεολογίας για το πρόγραμμα ERASMUS+ 2024-2025

Ανακοινώνεται η έναρξη της διαδικασίας επιλογής φοιτητών/τριών του Τμήματος Θεολογίας που επιθυμούν να μετακινηθούν για περίοδο σπουδών σε Πανεπιστήμιο του εξωτερικού στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ κατά το ακαδημαϊκό έτος 2024-25. Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν σχετική αίτηση μέσω email μέχρι το αργότερο τις 13 Μαρτίου του τρέχοντος έτους στον υπεύθυνο καθηγητή (Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο) της συμφωνίας με το Πανεπιστήμιο του εξωτερικού στο οποίο επιθυμούν να μετακινηθούν (βλ. τον σχετικό πίνακα στο τέλος της προκήρυξης), με κοινοποίηση στον καθηγητή κ. Χρήστο Καρακόλη, Ακαδημαϊκό Συντονιστή του Τμήματος Θεολογίας για το Πρόγραμμα Erasmus+, υποβάλλοντας σε ηλεκτρονική μορφή τα δικαιολογητικά  που αναφέρει η σχετική προκήρυξη.