ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ (ΚΩΔ.ΜΑΘ.30880) (ΑΙΤΗΣΗ -ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ (Κωδ.Μαθ.30880) (Αίτηση -Δικαιολογητικά)

Στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών», με κωδικό ΟΠΣ 5032778 που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», ανακοινώνεται η έναρξη νέου κύκλου Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών για το Τμήμα ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ και καλούνται οι ενδιαφερόμενοι προπτυχιακοί φοιτητές να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους υποβάλλοντας σχετική αίτηση. 
Για το Τμήμα ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ υπάρχουν 43 διαθέσιμες θέσεις, για την περίοδο 1/7/2022. έως 31/12/2022, για πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης (Κωδ.Μαθημ.30880 του Π.Π.Σ. του Τμήματος).

ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ "eprotocol uoa" 
Διάρκεια υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων από 17/5/2022 έως 31/5/2022 και ώρα 00:00
Συγκεκριμένα : Α. Αιτήσεις για Φοιτητικά Θέματα / Α.15. Αίτηση για συμμετοχή στην Πρακτική Άσκηση: 
eprotocol.uoa.gr/katigories/students/
* ΠΡΟΣΟΧΗ! (τοποθετήστε συνημμένα στην  ηλεκτρονική αίτησή σας  τα απαραίτητα δικαιολογητικά στα πεδία της ηλεκτρ. φόρμας.)

Διαβάστε : 1)  την προκήρυξη με την Πρόσκληση Εκδηλώσης Ενδιαφέροντος για τους Προπτυχιακούς Φοιτητές  με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

2) τον Επικαιροποιημένο Κανονισμό της Πρακτικής Άσκησης 2022 .