ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗ ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΟΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023

Πρόσκληση για την υποστήριξη στη κρίση της διδακτορικής διατριβής υποψηφίου διδάκτορος του Ιστορικού Τομέα - Συνεδρία 31 Ιανουαρίου 2023
  • Συνεδρία 31 Ιανουαρίου 2023 - Πρόσκληση για την υποστήριξη  στη κρίση της διδακτορικής διατριβής υποψηφίου διδάκτορος του Ιστορικού Τομέα 

Τίτλος  διατριβής:  "Ο ανεικονικός διάκοσμος στη βυζαντινή μνημειακή ζωγραφική και η Εικονομαχία (8ος - 9ος αι.)".
Η κρίση της διδακτορικής διατριβής του π.Βασιλείου Αθανασόπουλου θα γίνει την Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2023, ώρα 12.00  μ.μ., διαδικτυακά μέσω e-presence.

Τα Μέλη της  Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής :

 ¤  Καθηγήτρια Ιωάννα Στουφή-Πουλημένου (Επιβλέπουσα)
 ¤   Καθηγητής Δημήτριος Μόσχος
 ¤   Επικ. Καθηγητής Απόστολος Μαντάς
 ¤   Καθηγητής Γεώργιος Τσιγάρας
 ¤   Καθηγήτρια Γλυκερία Χατζούλη
 ¤   Αναπλ. Καθηγητής Ιωάννης Παναγιωτόποιυλος
 ¤   Επικ. Καθηγητής Φώτιος Αποστολός


Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Θεολογική Σχολή
Τμήμα Θεολογίας
Ιστορικός Τομέας