ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (MASTER) ΦΟΙΤΗΤΡΙΑΣ .

Πρόσκληση για υποστήριξη  στην προφορική δοκιμασία και κρίση διπλωματικής εργασίας (master) φοιτήτριας .

Πρόσκληση για την υποστήριξη  στην προφορική δοκιμασία και κρίση της διπλωματικής  εργασίας μεταπτυχιακής φοιτήτριας με θέμα: «Ποιμαντική αντιμετώπιση των καρκινοπαθών» για την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου (master) στη Συστηματική Θεολογία και στην ειδίκευση «Ποιμαντική Θεολογία κα Ψυχολογία», η οποία θα πραγματοποιηθεί την 18η Νοεμβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη.