ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ - ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ "ERASMUS+ 2022-23" ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ

Συγκεντρωτικός πίνακας επιλογής - μοριοδότησης υποψήφιων φοιτητών "Erasmus+ 2022-23" του Τμήματος Θεολογίας