ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

YΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  ΤΟΥ ΤΜ.ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΥΠΟΨΗΦΙΩΝ (ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021)

Yποχρεώσεις συμμετοχής των υποψηφίων στις κατατακτήριες εξετάσεις  του Τμ.Θεολογίας - Κατάλογος συνυποψηφίων (Δεκέμβριος 2021)

Yποχρεώσεις συμμετοχής των υποψηφίων για εισαγωγή μέσω  κατατακτηρίων εξετάσεων του Τμήματος Θεολογίας  της Θεολογικής Σχολής για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 - Κατάλογος συνυποψηφίων.

Σύμφωνα με την Επιτροπή Καταταξεων του Τμήματος Θεολογίας, οι αιτήσεις που αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα (Γ.Κ.Π.Δ.),  γίνονται καταρχάς αποδεκτές για συμμετοχή στις εξετάσεις, υπό την προϋπόθεση να τηρηθούν αυστηρά οι εξής κανόνες διεξαγωγής που αναφέρονται στα σχετικά με τις εξετάσεις ΦΕΚ, τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τις λοιπές οδηγίες και συγκεκριμένα: 

- Βάσει του ΦΕΚ5401/τ.Β/2021, [Β. Άρθρο1 (Πίνακας) Β. ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΑ ΠΕΔΙΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ, 8. Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα,  γ) Οι ρυθμίσεις που αφορούν στη διεξαγωγή εξετάσεων με φυσική παρουσία εφαρμόζονται σε κάθε είδους εξετάσεις που διενεργούνται εντός των εγκαταστάσεων των Α.Ε.Ι.}
- Βάσει του ΦΕΚ4406/τ.Β/2021, [Αριθμ. 119847/ΓΔ6, Λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.]  Άρθρο 5, Υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής μάσκας,  
Άρθρο 11, Διεξαγωγή εξετάσεων,
1. Η συμμετοχή φυσικών προσώπων με φυσική παρουσία σε εξετάσεις
που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο προγραμμάτων σπουδών κάθε κύκλου των Α.Ε.Ι. ή άλλων εξετάσεων που διεξάγονται εντός των χώρων των Α.Ε.Ι., ανεξαρτήτως αν τα Α.Ε.Ι. έχουν την επιμέλεια ή την ευθύνη διεξαγωγής τους, πραγματοποιείται μόνο με επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού ή πιστοποιητικού νόσησης ή βεβαίωσης αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου, που έχει διεξαχθεί έως σαράντα οχτώ (48) ώρες πριν την προβλεπόμενη ώρα έναρξης της εξέτασης και ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας. Η χρήση προστατευτικής μη ιατρικής μάσκας είναι υποχρεωτική καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέτασης για όλους τους συμμετέχοντες σε αυτή.

  • ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ .(Pdf)
  • Για την εξακρίβωση της ταυτότητας κάθε υποψηφίου προσκομίζεται από αυτόν δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή άλλο επίσημο δημόσιο έγγραφο πιστοποίησης της ταυτότητάς του.
  • Η πρόσβαση στη Θεολογική Σχολή θα γίνει από την Κεντρική Είσοδο του Κτηρίου και οι εξετάσεις θα λάβουν χώρα στο  Κεντρικό Αμφιθέατρο της Θεολογικής Σχολής, (Κτήριο Θεολογικής Σχολής-Πανεπιστημιόπολη).
  • Επίσης, οι υποψήφιοι προς κατάταξη πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με αναπηρία και ειδικές μαθησιακές ανάγκες εξετάζονται προφορικά ή γραπτά ανάλογα με τις δυνατότητές τους και συγκεκριμένα φέρουν μαζί τους, σχετική γνωμάτευση σύμφωνα με το ισχύον κάθε φορά σύστημα πιστοποίησης αναπηρίας της οικείας υγειονομικής επιτροπής, από την οποία να προκύπτει ότι δεν είναι δυνατόν να εξεταστούν γραπτώς. 
  • Στο κτήριο της Θεολογικής Σχολής είναι υποχρεωτική η τήρηση των  μέτρων ενάντια στην πανδημία Covid-19,  δηλ. υποχρεωτική  χρήση εγκεκριμένης μάσκας προσώπου, τήρηση αποστάσεων 1,5m, αντισηπτικό υγρό χεριών. 
  • Οι υποψήφιοι αποδέχονται ότι τα πιστοποιητικά που κατέθεσαν με την αίτηση συμμετοχής τους είναι απολύτως νόμιμα.
  • Ενημερώνουμε ότι τα πιστοποιητικά των αιτήσεων υπόκεινται σε αυτεπάγγελτο έλεγχο γνησιότητας.
  • ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ (Αριθ.Πρωτ.) (Γ.Κ.Π.Δ.) .(Pdf) - (Σε περίπτωση που υπάρχει άμεσα ενδιαφερόμενος σχετικά με τον πίνακα συμμετοχής και θέλει να εκφράσει ενδεχόμενη διαφωνία του ή ένσταση, μπορεί να επικοινωνήσει με μήνυμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Γραμματείας: secr@theol.uoa.gr  και θέμα " Συμμετοχή σε Κατατακτήριες ", μέχρι την Τετάρτη 08/12/2021. Σε αιτήσεις που έχουν απορριφθεί, έχει αποσταλεί  προς τους ενδιαφερόμενους ήδη "e-mail" με σχετική απάντηση από τη Γραμματεία του Τμήματος).