ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2022-2023

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2022-2023

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2022-2023

►  Βιβλικών Σπουδών
Τρίτη 29/11/2022 και ώρα 15:00 μ.μ. στο γραφείο του Καθ. κ. Χρήστου Καρακόλη (1ος όροφος)

►  Πατερικών και Ιστορικών Σπουδών – Χριστιανικής Αρχαιολογίας
Δευτέρα 28/11/2022 και ώρα 14:00 μ.μ. στο Κέντρο Σιναϊτικών Μελετών (2ος όροφος)

►  Συστηματικής Θεολογίας και Επιστημών της Αγωγής
Πέμπτη 1/12/2022 και ώρα 13:00 μ.μ. στην Αίθουσα Ομοτίμων της Θεολογικής Σχολής (2ος όροφος)

Εκ της Γραμματείας
του Τμήματος Θεολογίας