ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ FRANCE EXCELLENCE EUROPA - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΩΣ 15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ FRANCE EXCELLENCE EUROPA - Προθεσμία έως 15 Μαρτίου 2022.

Κριτήρια επιλεξιμότητας 

  1. Να είναι υπήκοος ενός από τα ακόλουθα 26 κράτη-μέλη της ΕΕ: Γερμανία, Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρος, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Κάτω Χώρες, Πολωνία, Πορτογαλία, Τσεχική Δημοκρατία, Ισπανία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ισπανία και Σουηδία
  2. Οι φοιτητές-φοιτήτριες γαλλικής υπηκοότητας, συμπεριλαμβανομένων των διπλών υπηκοοτήτων, δεν είναι επιλέξιμοι για το πρόγραμμα
  3. Να είναι ηλικίας 18-25 ετών κατά την έναρξη της κινητικότητας στη Γαλλία
  4. Να έχουν γίνει αποδεκτοί σε γαλλικό Ίδρυμα Tριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Master 1 ή Master 2 για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23
  5. Να μην επωφελούνται της υποτροφίας Erasmus+, AUF ή άλλης υποτροφίας του γαλλικού υπουργείου
  • Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των φακέλων στο Campus France:15 Μαρτίου 2022.
  • Ανακοίνωση