ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΓΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1.1.2024-31.12.2024)

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων φοιτητικών εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου φοιτητών στην ΓΣ Τμήματος Θεολογίας (περίοδος 1.1.2024-31.12.2024)
  • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Εκ μέρους του Προέδρου του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του ΕΚΠΑ, σας ενημερώνουμε ότι συμφωνα με το υπ'Αριθμ.Πρωτ.2168-ΕΚΠΑ10/01/2023 έγγραφο της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων των φοιτητικών εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου φοιτητών στην Γενική Συνέλευση του Τμήματος Θεολογίας που διεξήχθησαν με το σύστημα ΖΕΥΣ στις 22.12.2023, η διαδικασία περατώθηκε κανονικά και σύμφωνα με το Νόμο και τα αποτελέσματα αποτυπώθηκαν
από το ηλεκτρονικό σύστημα με ευθύνη της Εφορευτικής Επιτροπής. 
Η κληρωθείσα και νόμιμα συγκροτηθείσα εφορευτική επιτροπή, μετά την διενέργεια της καταμέτρησης των ψήφων
αναφορικά με τις έξι υποψηφιότητες που έλαβαν χώρα, κατέγραψε τα σχετικά αποτελέσματα και κατόπιν τούτων
ανακηρύσσεται για την περίοδο 1.1.2024-31.12.2024,
i) εκπρόσωπος των φοιτητών :  ο κ. Γρηγόριος Σκουτέλλος
και
ii) αναπληρωτής εκπρόσωπος των φοιτητών : ο κ. Παύλος Πολυχρονίδης.

 

Aπό τη Γραμματεία του Τμήματος  Θεολογίας